معرفی کتاب جنس ضعیف

معرفی کتاب جنس ضعیف

معرفی کتاب جنس ضعیف از اوریانا فالاچی

کتاب جنس ضعیف درباره چیست؟
به راحتی با نگاه به عنوان کتاب میتوان متوجه شد که درباره چه چیزی صحبت میکند.
در این کتاب یک گزارش از وضعیت زنان در کشورهای مختلف آمده است.
خواننده به علت ترجمه‌ی روان و نگارش مستند وار کتاب به خوبی با این کتاب ارتباط برقرار میکنند.

ماجرای نوشتن این کتاب از یک تابستان آغار میشود.
زمانی که مدیر روزنامه ای که خانم اوریانا فالاچی در آن کار میکرد به او برای پیشنهاد یک سفر به دور دنیا و تهیه گزارش از اوضاع زنان در کشورهای شرقی میدهد.
فالاچی هم که به سفر به مکان های جدید و پرحاشیه علاقه مند بود با پیشنهاد او موافقت کرد و پاکستان اولین مقصد او برای آغاز سفر دور دنیایش شد.

او پس از پاکستان به کشورهایی نظیر هند و اندونزی ،  چین، ژاپن و هاوایی میرود و در نهایت به آمریکا و در همه این کشورها به دنبال یافتن جایگاه و نقش زنان در آن کشورها است.
آنچه که در این کتاب به سمع مخاطبان میرسد وضعیت گروهای زنان در این کشورهاست که به عنوان جنس دوم شناخته میشوند.

در این کتاب خوب، فالاچی علاوه بر بررسی دقیق زندگی زن ها در این کشورها،
سنت های پوسیده و باورهای نادرست در این جوامع هم میپردازد.
و نکته قابل توجه در این کتاب این است که میبینیم این مشاهدات و باورهای نادرست،
محدود به کشورهای توسعه نیافته نمیشود و در آمریکا و ژاپن هم این افکار و سنت های آزاردهنده را میبینیم.

همچنین بخوانید: پیشگیری از فقر آهن و روش های کنترل آن